Υπηρεσίες

Μήπως...

Είστε δικηγόρος και ασχολείστε με μια υπόθεση η οποία περιέχει έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί στα Ελληνικά, τα Γαλλικά ή τα Αγγλικά;
Είστε επαγγελματίας ο οποίος θέλει να συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με κάποιον που μιλάει Γαλλικά, Ελληνικά ή Αγγλικά;
Εργάζεστε στη ναυτιλία και ασχολείστε με έγγραφα τα οποία είναι συνταγμένα στα Ελληνικά, τα Γαλλικά ή τα Αγγλικά;

Βρήκατε τον άνθρωπό σας.

Μεταφράζω κυρίως νομικά κείμενα και κείμενα με εστίαση στους τομείς των επιχειρήσεων και της ναυτιλίας από τα Γαλλικά προς τα Αγγλικά, τα Αγγλικά προς τα Γαλλικά και τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά/Γαλλικά.

Διαθέτω εκτενή εξειδίκευση στα πεδία αυτά λόγω της προηγούμενης εμπειρίας μου ως δικηγόρος Λονδίνου με ειδίκευση στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε παραδείγματα των εγγράφων που μεταφράζω.

 • Συμβάσεις
 • Όροι και προϋποθέσεις
 • Συμφωνητικά τήρησης της εμπιστευτικότητας
 • Έγγραφα σύστασης εταιρείας
 • Έγγραφα νομικού ελέγχου
 • Δικαστικά έγγραφα (αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, προτάσεις, μαρτυρικές καταθέσεις ή καταθέσεις εμπειρογνωμόνων)
 • Οικογενειακό δίκαιο (πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά ιθαγένειας, πιστοποιητικά γάμου)

 • Έγγραφα εταιρικού περιεχομένου (πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου, αποφάσεις μετόχων, έγγραφα σύστασης εταιρείας, εξουσιοδοτήσεις)
 • Συνοπτικές εκθέσεις
 • Πολιτικές και υλικό σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ("ξέπλυμα χρήματος")
 • Αντίγραφα κίνησης και συμφωνητικά τραπεζών
 • Εταιρικές ανακοινώσεις

 • Έγγραφα σχετικά με αγωγές, διαιτησίες ή κατασχέσεις ναυτιλιακού περιεχομένου
 • Μνημόνια συμφωνίας
 • Συμβάσεις ναύλωσης (ναυλώσεις γυμνών πλοίων, χρονοναυλώσεις, ναυλώσεις κατά ταξίδι)
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις
 • Έγγραφα παράδοσης πλοίου (πωλητήρια συμβόλαια, πρωτόκολλα παράδοσης/παραλαβής…)
 • Πιστοποιητικά πλοίων και έγγραφα εγγραφής
 • Ναυτικές υποθήκες
 • Συμβάσεις διαχείρισης πλοίων

Για να μάθετε περισσότερα:

Άλλες υπηρεσίες

Διόρθωση / επιμέλεια
Για τις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεστε έναν αξιόπιστο επαγγελματία να ελέγξει προσεκτικά τα νομικά, επιχειρηματικά ή ναυτιλιακά κείμενά σας, είμαι σε θέση να σας προσφέρω οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες διόρθωσης ή επιμέλειας:
 • Έλεγχος της μετάφρασης με βάση το πρωτότυπο έγγραφο
 • Διόρθωση τυπογραφικών και ορθογραφικών σφαλμάτων καθώς και γραμματικών και υφολογικών φαινομένων
 • Διόρθωση τυχόν παραλείψεων ή προσθηκών από το πρωτότυπο κείμενο
 • Παροχή περίληψης των αλλαγών
 • Παροχή δίκαιης και αντικειμενικής αξιολόγησης της ποιότητας της μετάφρασης
Επικυρώσεις/ Θεωρήσεις & Επισημειώσεις

Είμαι σε θέση να επικυρώνω δωρεάν τα κείμενα τα οποία μεταφράζω ή επιμελούμαι. Μπορώ επίσης να κανονίσω τη θεώρηση και/ή επικύρωση των μεταφρασμένων εγγράφων στο Λονδίνο (μέσω τρίτου και για ένα επιπρόσθετο κόστος).

Έχετε οποιαδήποτε απορία για την επικύρωση και τη θεώρηση των μεταφράσεων και τις επισημειώσεις;

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία

Διαθέσιμες πλατφόρμες: Windows και Macintosh.

Δεκτές μορφές αρχείων: Είμαι σε θέση να χρησιμοποιώ τα τεχνολογικά εργαλεία με στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση της διαχείρισης και παραγωγής έργου, ενώ μπορώ να καλύψω τις πιο συνήθεις μορφές αρχείων που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες.

Εργαλεία υποβοήθησης μετάφρασης (CAT): Μπορώ να χρησιμοποιήσω εγνωσμένα εργαλεία παραγωγικότητας για μεταφραστές προκειμένου να είναι δυνατή η συνέπεια και η εκ νέου χρήση των κειμένων, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο χρήματα και χρόνο για τους πελάτες. Το εργαλείο CAT που χρησιμοποιώ ονομάζεται MemoQ. Συμμετέχω τακτικά σε κανονικά και ηλεκτρονικά σεμινάρια προκειμένου να παραμένω πλήρως ενημερωμένη.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μου;