Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, διατηρούνται από την DZM Translate εν σχέσει με την προετοιμασία εκτιμήσεων κόστους και προσφορών για τη μετάφραση, διόρθωση και επιμέλεια εγγράφων. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα υφίσταται εμπορική σχέση μεταξύ του πελάτη και της DZM Translate. Η εμπιστευτικότητα του πελάτη θα γίνεται πάντοτε σεβαστή, σύμφωνα με τη ρήτρα 7 των Όρων Επιχειρηματικής Συνεργασίας της DZM.