Τιμές

Μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι προσφέρω εύλογη αξία για τις υπηρεσίες μου καθώς πιστεύω ότι πελάτες μου αξίζουν δίκαιης μεταχείρισης, όποιοι κι αν είναι και όση εμπειρία κι αν έχουν.

Η μετάφραση ενός πιστοποιητικού μίας σελίδας κοστίζει £50 (η τιμή συμπεριλαμβάνει την επικύρωση της ακρίβειας και συστημένη ταχυδρομική αποστολή Α' προτεραιότητας).

Για τα έγγραφα μεγαλύτερης έκτασης, προσφέρω τις τρεις παρακάτω επιλογές τιμολόγησης:

Βασικό πακέτο
Προτείνεται για
έγγραφα τα οποία χρήζουν επείγουσας μετάφρασης και/ή έχουν ενημερωτικό σκοπό.
Αξιολόγηση εγγράφου
Έρευνα θέματος
Μετάφραση από ειδικό σε νομικά κείμενα
Ορθογραφικός έλεγχος και διόρθωση
Μορφοποίηση
Premium πακέτο
Συστήνεται για
συμβάσεις υπό διαπραγμάτευση καθώς, πρόσθετα στη μετάφραση, το πρωτότυπο κείμενό σας θα ελεγχθεί επίσης για τυχόν ασυνέπειες και σφάλματα.
Αξιολόγηση εγγράφου
Έρευνα θέματος
Μετάφραση από ειδικό σε νομικά κείμενα
Ορθογραφικός έλεγχος και διόρθωση
Μορφοποίηση
Αναθεώρηση από δεύτερο έμπειρο μεταφραστή
Τελική διόρθωση
Εφόσον απαιτείται, ΔΩΡΕΑΝ πιστοποίηση ακρίβειας της μετάφρασης
Διαχείριση έργου
Σήμανση πρωτοτύπου εγγράφου για την επισήμανση τυχόν ορθογραφικών σφαλμάτων, ασυνεπειών και λανθασμένων παραπομπών.

Η προσφορά λαμβάνει υπόψη της διάφορους παράγοντες όπως τον τύπο του εγγράφου, την κατεπείγουσα φύση της εργασίας, την περιπλοκότητα του κειμένου και τον όγκο του έργου.

Μερικές συμβουλές σχετικά με τις τιμές στον χώρο της μετάφρασης

 

  • ➢ Οι προσφορές για μεταφράσεις γίνονται είτε με τη λέξη είτε με την ώρα. Να είστε επιφυλακτικοί με οποιαδήποτε τιμή κάτω του £0.12 ανά λέξη η κάτω των £40 ανά ώρα για τα νομικά κείμενα καθώς αυτό μπορεί να συνεπάγεται και συμβιβασμούς στην ποιότητα.
  • ➢ Η χρέωση για τη διόρθωση/επιμέλεια γίνεται με την ώρα. Να είστε επιφυλακτικοί με οποιαδήποτε τιμή κάτω των £40 ανά ώρα για τα νομικά κείμενα.
  • ➢ Να ρωτάτε πάντοτε αν γίνεται κάποια έκπτωση λόγω όγκου.
  • ➢ Κάποιοι μεταφραστές και κάποια μεταφραστικά γραφεία χρεώνουν τιμές κατεπείγοντος. Εφόσον το έγγραφό σας δεν είναι κατεπείγον, ρωτήστε κατά πόσο η τιμή μπορεί να μειωθεί εάν επεκταθεί η προθεσμία παράδοσης.
  • ➢ Κάποια γραφεία διαθέτουν περίπλοκες πλατφόρμες πληρωμών, κάποια άλλα χρησιμοποιούν το Paypal εφαρμόζοντας τέλη συναλλαγματικής ισοτιμίας και τέλη συναλλαγής με χρέωση του πελάτη. Ίσως θα πρέπει να ελέγξετε πρώτα ποιες μορφές πληρωμής γίνονται δεκτές.
  • ➢ Στον χώρο της μετάφρασης, οι συνήθεις όροι πληρωμής για τις επιχειρήσεις είναι 30 ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου. Για τις μεγαλύτερες σε όγκο εργασίες, κάποιοι προσφέρουν και την επιλογή των δόσεων. Εάν είστε ιδιώτης, λογικά θα σας ζητηθεί να προκαταβάλετε το σχετικό ποσό.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τις τιμές;