Συλλογή ενδεικτικών εργασιών

Μερικά από τα πιο πρόσφατα έργα στα οποία έχω εργαστεί είναι τα εξής:

 • Όροι και προϋποθέσεις (δικτυακός τόπος, για εσωτερική χρήση)
 • Προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος
 • Εμπορικές συμβάσεις, μισθώσεις κατοικιών
 • Αλληλογραφία δικαστικών διαδικασιών (συνήγοροι, εμπειρογνώμονες)
 • Αποσπάσματα νομικών βιβλίων
 • Αλληλογραφία με τράπεζες (όσον αφορά ζητήματα κληρονομιάς)
 • Αγωγές/προσφυγές και υπερασπίσεις σε διάφορα εμποροδικεία
 • Αποφάσεις εμποροδικείων, εμπορικές εγγυήσεις
 • Αιτήσεις πληρωμής
 • Άδειες
 • Καταστατικά έγγραφα εταιρειών (αποσπάσματα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο και το μητρώο εταιρειών)
 • Aγωγές σε εμποροδικεία
 • Eμπορικά επιχειρηματικά δεδομένα
 • Mικρές επιχειρηματικές συμβάσεις
 • Mαρτυρικές καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία
 • Δικαστικές αποφάσεις
 • Πιστοποιητικά ενημερότητας

 

 • Σχέδιο του Κυπριακού Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη διευκόλυνση πλοίων σε περίπτωση ανάγκης
 • Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σχετικά με πρόστιμο που επιβλήθηκε σε κυπριακή επενδυτική εταιρεία
 • Αρχεία της αστυνομίας σχετικά με απολεσθείσα περιουσία ως συνέπεια πυρκαγιάς

Δείγματα της δουλειάς μου

Μπορείτε να κάνετε κλικ στις διάφορες παρακάτω κατηγορίες για να δείτε δείγματα της δουλειάς μου.

Σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες μου;